EtienneGallery

Peter Bremers

De Nederlandse beeldhouwer en glaskunstenaar Peter Bremers (1957) is een kunstenaar in de puurste zin van het woord. Hij laat zich uitsluitend leiden door de inspiratie die hij tijdens zijn vele reizen opdoet. Bijzondere ontmoetingen, de schoonheid van de natuur en de mysterieuze uitstraling van religieuze voorwerpen - Bremers laat ze tot diep in zijn binnenste doordringen. Vervolgens verwerkt hij deze indrukken in telkens nieuwe magistrale series glassculpturen, die blijk geven van een fenomenaal vormgevoel en vaak de grenzen van het technisch mogelijke tarten.
In zijn nieuwe werk geeft Peter Bremers vorm aan de gelaagdheid van zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn reizen. Het gaat niet om de letterlijke indruk van bijvoorbeeld een sneeuwlandschap, maar om hoe kleine indrukken zijn perceptie van de omgeving veranderen. Wat hij ziet, beïnvloedt hoe hij kijkt, en die blik zet zich voort in een reis naar binnen, langs inzichten, gedachten en gevoelens. Uitmondend in een beeld, waarin je, zoals het zout in zeewater, dit alles wel kunt proeven, maar niet kunt zien.
“Als we reizen verbreden we ons blikveld”, aldus Peter Bremers. “We verplaatsen ons, veranderen onze omgeving en staan de confrontatie toe met andere volken, culturen, landschappen en religies. Hoe meer we ons openen voor nieuwe ervaringen, hoe groter de invloed hiervan op ons bestaan. Immers, als onze uiterlijke wereld verandert, verandert ook onze innerlijke wereld. Hoe meer we van de wereld zien, hoe meer we ons bewust worden van onszelf in deze wereld en de wereld in ons.”

VIBRATIONS SERIE
Alles is in beweging; het universum, onze planeet, de mens, onze gedachten en het bloed in onze aderen. Hartslag, bloeddruk, hertz, joule, pascal of watt zijn denominaties van energie. Wat beweegt heeft energie, of het ultrasnel vibreert zoals licht en geluid, of langzaam als eb en vloed. En hoewel energie niet altijd zichtbaar is met het blote oog, zoals de kleinste partikels waaruit ons universum is opgebouwd, we weten hoe we deze kunnen benutten voor warmte, geluid, elektriciteit, druk en beweging. Als vibraties samenkomen kunnen ze elkaar versterken en in kracht toenemen, of als ze tegengesteld zijn elkaar opheffen of in balans zijn.
Voor mensen kan energie een gevoel van opgewektheid geven. Van kracht en positiviteit. Het kan aantrekken en aantrekkelijk zijn. We kunnen energie met elkaar delen. We voelen vibraties in onszelf, verliefdheid, anticipatie, opgetogenheid, de wereld aankunnen. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk, moe, lusteloos, depressief. Te veel energie kan beangstigend zijn, destructief en gewelddadig. Ons emotioneel en fysiek welbevinden gaat vaak samen met onze energetische gesteldheid. Door werk, rust, sport, meditatie en andere activiteiten, proberen we controle over onze energie en vibraties uit te oefenen. We proberen een balans te vinden, niet te veel stress of te weinig levenslust. Ons energetisch lichaam kan “up” of “down” zijn, productief of disfunctionerend.
Beelden creëren die energie en vibratie zichtbaar maken in een statisch sculptuur is een uitdaging. Gebruik makend van de symboliek van golven in lijnen en volumes, al of niet regelmatig, oppervlakkig of het beeld vervormend, toont de sculptuur krachtig en uitbundig of meditatief en rustgevend. Golven kunnen interactief zijn, zelfs elkaar visueel verstoren of van richting veranderen. De beweging lijkt regelmatig, gecontroleerd, of wispelturig en exuberant. Kleuren kunnen kalmerend of energetisch zijn. De helderheid en optische kwaliteit van het glas, maken meer zichtbaar dan de buitenvorm. Het volume is inzichtelijk en leidt het oog naar het innerlijk van de vorm. Door de materialiteit van structuur in het glas, kan de beweging worden verstoord of juist verdiept. Door heldere en opake delen wordt de emotionele sensualiteit van de toeschouwer geprikkeld!
Voor mij zijn deze sculpturen een expressie van emotionele en spirituele vibratie. Ze zijn vrij om te worden geïnterpreteerd en te zien als spiegels voor onze gevoelens, ons vibrerend “zijn” en energetisch welbevinden. De golvende beweging is als de dans van het leven: van links naar rechts, op en neer, op zoek naar balans om deze vervolgens weer te verstoren. Wij zijn vibratie.
Peter Bremers 2020

email call