han de kluijver

De Nederlandse glaskunstenaar en architect Han de Kluijver (1959) is één van die uitzonderlijke mensen die zich in meerdere disciplines tot een hoog professioneel niveau heeft ontwikkeld. In zijn glasobjecten kan hij ervaringen en gevoelens neerleggen die in de architectuur nauwelijks aan bod komen. Wat De Kluijver persoonlijk drijft, is vrijheid, terwijl architectuur juist zo'n sterk gebonden vak is. Het is in vrijheid, werkend aan zijn glasobjecten, dat een gevoel van ontroering kan ontstaan. Dit gevoel is het uiteindelijke bewijs dat een kunstwerk geslaagd is: 'Als alles samenvalt - licht, maatvoering, details, materialen - dan denk je: zo moet het zijn.'